Skip to content

Begeleiding Teams

Na zes maanden werd er met de try-out fase gestart door een multidisciplinair team..

Opzetten van een stichting In Friesland ben ik betrokken geweest bij het opzetten van een stichting die kort- en langdurig werklozen begeleidde en trainde naar een minder uitkeringsafhankelijke situatie. In mijn rol als projectleider was ik verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de eerste try-out.

Resultaat:


Dit project realiseerde ik door actief een aantal teams op te zetten en te begeleiden. Daarnaast heb ik de opdrachtgever geadviseerd, waarbij ik deskundigen uit mijn netwerk heb ingezet.

Verdieping, ofwel de hoe en waarom vragen

Bij binnenkomst lag er de behoefte om op een geheel nieuwe wijze kort- en langdurig werklozen te ondersteunen. De nadruk lag daarbij op de kwetsbare groep langdurig werklozen met een zorgbehoefte. Het verschil zat hem er vooral in dat deze stichting complementaire zorgdeskundigheid wilde inzetten. Omdat dit innovatief was, werd veel ervaringsdeskundigheid van buitenaf aangetrokken.

Door mijn ervaring in te brengen als bedrijfseconoom en leidinggevende werd het mogelijk om de teamleden niet inhoudelijk – daar zijn ze zelf veel beter in, maar juist in de interactie met elkaar te begeleiden. Hierdoor werd het voor mij mogelijk om de dwarsverbanden in het zicht te houden en te beschrijven in de functieprofielen, evenals de procesgang (diagnose, begeleiding en activatie).

Mijn inbreng qua locatieselectie bestond vooral uit klankborden en benoemen van de hoofdzaken, die voortkwamen uit de teambesprekingen. Hoofdzaken zoals: toekomstige cliënten in de juiste omgeving ontvangen, waarbij vooral de welzijnsaspecten: veiligheid en vertrouwen, van belang waren. Dit is gevonden op een rustige locatie in een bosrijke omgeving, met voldoende workshop mogelijkheden voor begeleiding en activatie.

Het opstellen van een verdienmodel en het doen van de subsidie aanvraag, waren primaire taken van mij.

Het managementteam is versterkt met een uit mijn netwerk afkomstige ‘oude rot’ in het vak. Deze mensenmens was uitstekend in staat om een praktische invulling te geven aan de missie en visie van de stichting. Voor mij was het leuk én leerzaam om bij deze overleggen aanwezig te zijn.


Laten we “de bal aan het rollen te brengen”…

Plan een consult