Skip to content

Implementatie

Het behalen van het ISO 9001 certificaat..

Professionalisering en doelen. Een van mijn opdrachten betrof het opzetten en implementeren van een ISO 9001 kwaliteitszorgsysteem bij een Rijksdienst te Groningen. Door de leiding over te nemen van het projectteam, is het team in staat geweest in een periode van negen maanden de primaire en secundaire processen van de Rijksdienst te beschrijven en onder te brengen in een computerapplicatie. Na twee proefaudits door Bureau Veritas, konden we opgaan voor de definitieve audit.

Resultaat:


het behalen van het ISO 9001 certificaat.

Verdieping, ofwel de hoe en waarom vragen

Op het moment van mijn aanstelling waren er twee problemen: het afdelingshoofd ging met pensioen en daarmee was tevens de projectleider ISO 9001 vertrokken. Tijdens mijn komst werd ook meteen duidelijk dat het project al 3 jaar liep én nog steeds niet tot een certificering had geleid. De duidelijke opdracht aan mij was om op korte termijn succes te behalen!

Professionalisering en doelen stellen waren mijn eerste stappen richting een succesvolle implementatie. Doorslaggevend bij een dergelijke implementatie, is het team zelfbevestiging te geven. Dit bereikte ik door:
> focus op prestatie, resultaten en een goede bedrijfsvoering,
> gebruik te maken van de GBA-methode (wat gaat GOED, wat kan BETER en welke ACTIE),
> afspraken na te komen en structuur te bieden. Dit stelde het projectteam in staat om effectief en met trots te werk te gaan.

In de daarop volgende maanden straalde deze veranderde werkhouding af op de gehele Rijksdienst. Daarbij geholpen door ISO 9001 dat in feite een besturingstool is en inzicht geeft waar je als organisatie je performance kunt verbeteren. Na negen maanden ontstond er een gezonde basis voor certificering, die met vlag en wimpel werd behaald. De dienst was daarmee een van de eerste Rijksdiensten die deze mijlpaal bereikten.


Plan een consult