Skip to content

Management Informatie

Tevredenheid van de gebruikers en collega-teamleden..

Verschillen processen en meerdere afdelingen Om grip te krijgen op drie verschillende processen en negen afdelingen bij een telecomorganisatie te Drenthe, diende er een management informatie systeem ontwikkeld te worden. De doelstelling was om op een efficiënte en betrouwbare wijze gegevens te ordenen en geschikt te maken voor informatie en analyse. Tevens moesten de performance-items een goed inzicht geven en werkbaar zijn voor het management.

Uitvoering:


Naast het testen, aanpassen en uitdragen van het systeem en de items, moest er veel overleg en afstemming plaatsvinden. Rekening houdend met de verschillende belangen en wensen, is het mij gelukt om dit binnen de gestelde termijn te realiseren.

Theoretische achtergrond

Alle groepsstructuren groeien en ontwikkelen zich in zeven goed omschreven stappen. Elke fase richt zich op een bepaalde existentiële behoefte die gemeenschappelijk is voor de menselijke conditie. Deze zeven existentiële behoeften zijn de belangrijkste motiverende krachten in alle menselijke aangelegenheden.

Het niveau van groei en ontwikkeling van alle groepsstructuren hangt af van het vermogen van leidinggevenden om voorwaarden te scheppen, die het mogelijk maken voor medewerkers deze existentiële behoeften te creëren. Als aan deze behoeften niet wordt voldaan, dan zal het bewustzijn van de mensen in de groep zich blijven richten op deze behoeften totdat daaraan alsnog wordt voldaan.


Welke doelen wil jij realiseren en verzilveren?

Plan een consult