Skip to content

Diensten

Als je een bloeiend bedrijf wilt hebben, moet je investeren in jezelf, de mensen en je bedrijf. Het startpunt is altijd inzicht verkrijgen, een goede ideeën uitwisseling en het opstellen van een concept. Daarbij gaat het om breder kijken, zien hoe mens en organisatie in elkaar passen en ervoor zorgen dat het bedrijf succesvol blijft draaien.

Jurgens bedrijfsconsultancy is een professioneel adviesbureau dat gespecialiseerd is in het stimuleren van betekenisvolle organisaties.

Of je nu net begint of al jaren bezig bent, Jurgens bedrijfsconsultancy is er voor jou!

Een bedrijfseconoom is iemand die de complexiteit kan ontrafelen.

Als bedrijfseconoom kan ik niet alleen de cijfers interpreteren, maar ook de mensen begrijpen die erachter zitten. Door te luisteren naar hun behoeften, zorgen en ideeën, gaan we ons een beeld vormen van de huidige bedrijfssituatie en de mogelijkheden voor verbetering in kaart brengen.

We gaan de organisatie, rekening houdend met alle aspecten van de bedrijfsvoering, inzichtelijk maken vanuit een breed perspectief.

Mogelijke effecten:

  • het opstellen van realistische doelen en het ontwikkelen van strategieën om deze doelen te bereiken;
  • ontdekken dat er een groeimogelijkheid ligt in een bepaalde organisatiesegment of dat er kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd door efficiëntere processen te implementeren;
  • in staat zijn om complexe (financiële) informatie duidelijk en begrijpelijk over te brengen aan verschillende belanghebbenden, zoals managers, investeerders en medewerkers.

Als management consultant ondersteun ik de organisatie om uitzonderlijke successen te behalen.

Ik ondersteun het management team hoe ze een gemeenschappelijke werkwijze kunnen ontwikkelen die de organisatie dient en aansluit op de behoeften van de werknemers, klanten of relaties.

Het management kan zich daardoor richten op de eindresultaten, effectief en wendbaar werken, plus strategische projecten opzetten die waarde toevoegen aan het bedrijf.

Mogelijke vormen:

  • de complexiteit (speelveld) vertalen en focus op het doel houden;
  • interactie stimuleren en de bedrijfsvoering verbeteren, door scrum en agile werken;
  • organisatie en MT bemiddeling, plus de teams begeleiden, om tegemoet te komen aan veranderende eisen.

Door effectieve samenwerking en een focus op continue verbetering kunnen organisaties obstakels overwinnen, zich aanpassen aan veranderingen en gedijen in een dynamische zakelijke omgeving.

Jouw bedrijf als fijne jas die past!

Ondernemen is vooruitgang, ook al kom je op een moment dat je tegen jezelf zegt:”Wil ik dit nog wel, is het nog bevredigend voor mij…(gevoel van bitterheid of frustratie).

In exclusieve 1 op 1 doorbraaksessies ga ik jou begeleiden naar een eigentijdse vorm en werkwijze. 

1 op 1 begeleiding

Ik vind het een goed idee dat managers zich laten begeleiden. Als manager heb je veel stress en weinig tijd om na te denken. De mensen die zich laten begeleiden zijn slim bezig. Die nemen even de tijd om een situatie te bekijken, een ander gezichtspunt te krijgen of lastige knelpunten op te lossen.

Je hebt iemand nodig die je goed begrijpt, maar die ook weet hoe een manager werkt en wat voor rol die speelt.

klik hier voor jouw rapport
De droom van een bloeiend bedrijf.

Neem contact op
Op het snijvlak mens en bedrijf de diepte ingaan.

“Koen’s kijk op zaken en kennis helpt mij nieuwe paden en wegen te verkennen waar ik zelf niet aan denk”

Jan

kwaliteitszorg


Welke doelen wil jij realiseren en verzilveren?

Plan een consult